Nejčastější dotazy

Komu je určena domácí zdravotní péče?

Péči poskytujeme všem klientům bez rozdílu věku, pohlaví a diagnózy, dlouhodobě nemocným, pacientům propuštěných z nemocnice do domácího léčení, diabetikům, pacientům po úrazech, pacientům v terminálním stavu..... .

Kdo domácí zdravotní péči ordinuje - indikuje ?

Domácí zdravotní péči indikuje (předepisuje) Váš praktický lékař na dobu maximálně třech měsíců. Po tomto termínu je nutné péči opět indikovat na další tři měsíce ... až do vyléčení nebo uzdravení pacienta.

Při propuštění z nemocnice indikuje domácí zdravotní péči ošetřující lékař z nemocnice a to na dobu maximálně 14 dnů po hospitalizaci. Po uplynutí 14 dní, když potřebujete v péči pokračovat, indikuje péči Váš praktický lékař.

Na základě indikace ošetřujícího lékaře naše zdravotní sestra provádí úkony dle této indikace, přičemž veškeré provedené úkony poznamenává do příslušné dokumentace. 

Kde domácí zdravotní péči poskytujeme?

Domácí zdravotní péči poskytujeme u Vás doma (ve Vašem sociálním prostředí).

Kdo péči hradí? Platí něco pacient?

Domácí zdravotní péči, pokud ji indikoval příslušný ošetřující lékař hradí Vaše zdravotní pojišťovna, u které jste pojištěn. Pro Vás je tato péče zdarma, nehradíte žádné poplatky.

Co poskytujeme (nejčastěji prováděné úkony)?

 • vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí (kontrola všech fyziologických funkcí, hladiny cukru v krvi, …)

 • odběr biologického materiálu (krve, moče, stolice, výtěry, …)

 • aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčbu bolesti (infuzní terapie, analgetická terapie dle ordinace, pomocí dávkovače…)

 • ošetření stomií (tracheostomie, kolostomie, ileostomie, nefrostomie, …)

 • lokální ošetření – převazy bércových vředů, pooperačních ran, ošetření okolí drénů, péče o diabetickou nohu

 • klyzma, výplachy, cévkování  žen, výměna a ošetření permanentních katetrů u žen i mužů

 • aplikace inhalační a léčebné terapie (aplikace injekcí, mastí, podávání léků, inhalací, kyslíku dle ordinace lékaře, …)

 • nácvik a zaučování aplikace inzulinu, edukace diabetiků

 • péče o klienty v terminálním stádiu všech nemocí, paliativní péče, péče o umírající

 • péče o onkologické pacienty - zajištění výživy, hydratace, převazy, odběry

 • management bolesti - aplikace analgetik, včetně opiátů

 • pooperační stavy - jednodenní chirurgie, zkrácení doby hospitalizace po náročných operacích

 • přímá návaznost na následnou péči, například u  pacientů z LDN, nebo z jiných  ošetřovatelských lůžek

 • péče o klienty s imunodeficitem

 • péče o psychiatrické klienty

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište nám!