Pro pacienty

Co je a komu je domácí zdravotní péče určena!

Domácí zdravotní péče je forma zdravotní péče. Je určena pro pacienty všech věkových kategorií, kteří by jinak museli být hospitalizováni v nemocni nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Jedná se o pacienty, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje soustavnou péči lékaře, a tudíž už není nutná hospitalizace. Pacient  přesto vyžaduje  pravidelnou, dlouhodobou a kvalifikovanou péči. Indikace domácí zdravotní péče je v tomto případě tou pravou formou v léčbě pacienta.

Domácí péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.

Výhodou domácí zdravotní péče je, že zkracuje léčbu pacienta, zlepšuje psychický stav nemocných, přispívá k rychlejšímu uzdravení a hojení ran, snižuje riziko komplikací a infekcí, umožňuje zachování kontaktů s Vaší rodinou, snižuje náklady na zdravotní péči, protože je levnější než pobyt na lůžku v nemocnici.

Domácí zdravotní péči indikuje ošetřující lékař v nemocnici nebo praktický lékař pacienta. Ošetřující lékař je i nadále informován o aktuálním zdravotním stavu pacienta. Maximální frekvence návštěv může být až 3 x 1 hodina denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Takto indikovaná zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění, je teda pro pacienta zdarma.

Pokud ošetřující lékař zdravotní péči nepředepíše, můžeme Vám  ji poskytnout za finanční úhradu, kdy je cena stanovena dle rozsahu zdravotních úkonů a náročnosti dojezdu za pacientem. Rovněž péče nad zákonem stanovenou maximální frekvenci 3 hod. denně Vám poskytneme za finanční úhradu.

Příklady domácí zdravotní péče:

 1. Péče o nemocné a propuštěné z nemocnice
 2. Kontrola zdravotního stavu
 3. Rehabilitace po mozkové příhodě, operaci, úrazu
 4. Péče o diabetiky
 5. Fyzickou a psychickou aktivizaci klienta
 6. Nácvik aplikace inzulínu
 7. Aplikace léků a injekcí
 8. Odběry krve
 9. Podporu a zácvik rodinných příslušníků,
 10. Převazy ran, bércových vředů a proleženin
 11. Péče o katetry, stomie
 12. Péče o umírajícího – paliativní péče

Jak postupovat?

 1. Požádejte svého ošetřujícího lékaře o předepsání – indikaci domácí zdravotní péče a předejte mu kontakt na dispečink tel. číslo -  608 954 995 (vrchní sestra-manager) nebo mail DIONA-s.r.o@seznam.cz
 2. Nebo kontaktujte náš dispečink,  kde naši zaměstnanci Vaší situaci s Vámi podrobně proberou a poradí Vám, jak přesně postupovat.

 

Co domácí zdravotní péče není

Domácí zdravotní péče není péče o domácnost (úklid, nákupy, ….), dovoz stravy, příprava stravy, pomoc při osobní hygieně, zajištění pochůzek, doprovod k lékaři.

U dalších sporných výkonů se lze domluvit telefonicky, případně osobně na kontaktním místě.

Rozdíl mezi domácí zdravotní péči a sociální péči

Sociální péče a pomoc je poskytována na základě sociální diagnózy a potřeb klienta. Je hrazena klientem na základě dohody (podepsané smlouvy) a platného ceníku výkonů, které poskytuje pečovatelská služba.

Není Vám něco jasné, nebo máte na nás otázku - napište nám nebo zavolejte.